Prodloužená záruka

Děkujeme Vám za důvěru ve značku Meopta a vítáme Vás v rodině jejich uživatelů!

Na Vámi zakoupený výrobek ze sortimentu sportovní optiky poskytujeme základní nebo rozšířenou záruku podle tabulky uvedené níže. Rozšířenou záruku Meopta je možné získat pouze v případě, že Váš výrobek zaregistrujete do 30 dnů ode dne koupě a to online na www.meoptasportsoptics.com (dále jen “řádná registrace”).

Pokud se na Vašem výrobku po tuto dobu projeví materiálová či výrobní vada, Meopta s.r.o. Vám provede bezplatný servis nebo výrobek vymění za nový. V případě, že Vámi oprávněně reklamovaný výrobek již není v produkci a oprava není možná, vyhrazuje si Meopta s.r.o. právo vyměnit jej za technicky nejbližší výrobek z aktuálního sortimentu sportovní optiky.

Při uplatnění reklamace v rámci základní záruky je třeba předložit záruční list potvrzený prodejcem nebo doklad o zaplacení výrobku. Při uplatnění reklamace v rámci rozšířené záruky je třeba předložit záruční list potvrzený prodejcem nebo doklad o zaplacení a zároveň je třeba předložit certifikát rozšířené záruky. Datum koupě na záručním listu nebo dokladu o zaplacení se musí shodovat s datem koupě uvedeném na certifikátu rozšířené záruky. Bez těchto dokladů není možné záruku uplatnit!

V případě závady Vašeho výrobku Meopta kontaktujte prodejce, u něhož jste výrobek zakoupil, nejbližšího autorizovaného distributora (jejich seznam lze nalézt na www.meoptasportsoptics.com) nebo přímo společnost Meopta s.r.o. Po předání výrobku k reklamačnímu řízení bude tento postoupen expertíze, která určí oprávněnost reklamace. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní přístroje.

 

Prodloužená i standardní záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při řádném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným či hrubým zacházením, nerespektováním návodu k použití, neodbornými úpravami či opravami výrobku, které neprovedl autorizovaný servis Meopta a na případy opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené běžným používáním.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál spojený s výrobkem např. baterie, gumové krytky, popruhy. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly používány pro výkon povolání bezpečnostních a ozbrojených složek. Rozšířená záruka se nevztahuje na výrobky s jinou než I. jakostí.

Záruční podmínky Meopta neomezují záruku, která je spotřebiteli přiznána zákonem země, kde byl výrobek zakoupen.

Na výrobek se nevztahují žádné jiné záruky. Jakýkoliv následný prodej tohoto výrobku podléhá lokálním exportním nařízením. Meopta s.r.o. neakceptuje ani neautorizuje jakýkoliv protiprávní export / import tohoto výrobku.

Pokračovat na registrační formulář prodloužené záruky... 

Záruka sportovní optiky Meopta

 

Základní

Rozšířená

Elektronika

Puškohledy

 

 

 

MeoStar R1

10 let

30 let

5 let

MeoStar R2

10 let

30 let

5 let

MeoPro Optika6

2 roky

10 let

2 roky

MeoPro Optika5

2 roky

10 let

2 roky

MeoSport R

2 roky

10 let

2 roky

MeoTac

2 roky

10 let

2 roky

ZD

2 roky

10 let

2 roky

 

 

 

 

Binokuláry

 

 

 

MeoStar B1/B1.1

10 let

30 let

 

MeoStar B1 Plus

10 let

30 let

 

MeoRange

10 let

30 let

5 let

MeoPro HD

2 roky

10 let

 

MeoPro HD Plus

2 roky

10 let

 

MeoPro Optika HD

2 roky

10 let

 

MeoPro Air

2 roky

10 let

 

MeoPro Optika LR

2 roky

10 let

2 roky

 

 

 

 

Spektivy

 

 

 

MeoStar S2

10 let

30 let

 

TGA 75 Plus

10 let

30 let

 

MeoPro HD

2 roky

10 let

 

 

 

 

 

Kolimátory + kompakty

 

 

 

MeoRed T

2 roky

10 let

5 let

MeoRed T mini

2 roky

10 let

5 let

MeoRed X mini

2 roky

10 let

2 roky

MeoSight IV

2 roky

10 let

2 roky

MRAD

2 roky

10 let

5 let

MeoRed

2 roky

10 let

5 let

MeoAce

2 roky

10 let

5 let

MeoMag

2 roky

10 let

 

 

 

 

 

NVD

 

 

 

MeoNight 1.1

2 roky

10 let

2 roky

 

 

 

 

Příslušenství

 

 

 

Okuláry S2 + TGA

10 let

nelze

 

MeoPix

2 roky

nelze

 

Fotoadaptér

2 roky

nelze

 

Adaptér S1/S2

2 roky

nelze

 

Astroadaptér

2 roky

nelze

 

Lišta

2 roky

nelze

 

Ostatní příslušenství

2 roky

nelze